Hoofdstuk 1 ‘Meerderheid Nederlanders vindt data in dagelijks werk essentiëler dan andere Europeanen’#AI #impact #bigdata

Big Data Digital - Free vector graphic on Pixabay

Drie kwart van Nederlanders geeft aan data essentieel te vinden bij hun dagelijks werk. De optimalisatie van de customer journey middels big data analyses is het speerpunt. Hierin loopt Nederland voorop op landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Dit blijkt uit onderzoek van Dataiku, specialist in everyday AI. Het onderzoek geeft aan dat ook bedrijfsgrootte invloed heeft op het belang van data en dat mensen vaak onderschatten welke impact AI heeft op hun werk.

 

Van de respondenten ziet 75 procent data als onmisbaar in hun dagelijks werk. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk is dit respectievelijk 64, 62 en 58 procent. Slechts 7 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan data als niet essentieel te ervaren in hun dagelijks werk. Dit tegenover 17, 13 en 15 procent respectievelijk voor het VK, Duitsland en ook nog voor Frankrijk.

Bedrijf 

Bedrijfsgrootte blijkt een belangrijke rol te spelen in het belang van data. Bij bedrijven met tussen de 50 en 500 medewerkers wordt data door 86 procent als essentieel ervaren voor het dagelijks werk. Bij grotere bedrijven daalt dit naar 77 procent en bij kleinere bedrijven geeft 68 procent aan het gebruik van data als essentieel te zien voor hun dagelijks werk. Krielaart, Sales Director, zegt:

Met name de middelgrote bedrijven zien dus vaker de meerwaarde in het gebruik van data. De realiteit is echter dat data van cruciaal belang is voor bedrijven van alle groottes en zeer waardevol kan zijn, zelfs wanneer het op kleinere schaal wordt uitgevoerd. Of een bedrijf nu 10 of 10000 werknemers heeft, de kans is groot dat het bedrijf met exact dezelfde uitdagingen wordt geconfronteerd op het gebied van acquisitiekosten, klantverloop, verkoopprognoses, logistiek of het veroveren van marktaandeel.

Onderschatting impact AI  

Naast deze Nederlandse inzichten komt ook een opmerkelijke Europese bevinding naar boven. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 45 procent van de werknemers in Europa denkt dat AI in de komende vijf jaar impact zal hebben op de sector waarin ze werkzaam zijn. Desondanks denkt maar 38 procent van de werknemers in Europa dat AI de komende vijf jaar een impact zal hebben op hun eigen functie.

“Werknemers zijn zich bewust van de impact van AI op hun bedrijf, maar niet op hun eigen werk. Mensen verwachten dat hun branche meer wordt beïnvloed door AI dan hun werkelijke baan. Dit bevestigt wat we ook vaak in de praktijk zien, namelijk dat niet iedereen doorheeft hoe groot de rol van AI in hun dagelijks werk is”, aldus Krielaart. “We moeten mensen beter begeleiden in de impact die AI heeft op dagelijkse werkzaamheden en hen helpen daar de vruchten van te plukken. Het biedt enorm veel kansen om meer AI en data in te zetten in vrijwel elke rol, maar daar moeten mensen wel in geholpen worden om dat potentieel te benutten.”